ปี 2562 เตรียมพบกับอาคารสำนักงานบนทำเลศักยภาพแห่งใหม่ กรุงเทพมหานครฝั่งเหนือ “อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค” หนึ่งในอาคารสำนักงานคุณภาพ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคารสูง 19 ชั้น แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Office in The Park พร้อมการวางผังและออกแบบที่เข้าใจการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ทำให้ทุกพื้นที่ของ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค มีการใช้พื้นที่เต็มประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับทุกรูปแบบทางธุรกิจ

WORKING PROGRESS

Copyright © 2018 C.P.ToWER. All Rights Reserved.*